FAQ

Frequently Asked Questions - Veelgestelde vragen

1. Wie kan NIET deelnemen aan een groepsworkshop/ prive workshop? 

Personen die zelf fotografieworkshops en/of nabewerkingsworkshops/ video tutorials aanbieden is het niet toegestaan om deel te nemen. Dogs and Tails/ Sandra Helsocht behoud het recht deze personen uit te sluiten van deelname.

 

2. zijn er voorwaarden verbonden bij deelname?

Ja, het is niet toegestaan om binnen de 3 jaar na het volgen van een opleiding bij Dogs and Tails/ Sandra Helsocht om zelf , onder welke vorm dan ook, fotografie/editing workshops / video tutorials aan te bieden aan derden met dezelfde inhoud. De workshops bevatten een overeenkomst die u bij inschrijving wordt toegestuurd. Bij deelname aan een van de workshops wordt deze overeenkomst als bindend beschouwd.

 

3. Mag ik deelnemen aan een wedstrijd met foto's gemaakt tijdens de workshop?

Ja, dat mag, onder voorwaarde dat dit eerst ter goedkeuring wordt voorgelegd aan Sandra Helsocht en dat wordt vermeld dat de foto gemaakt werd onder begeleiding van Dogs and Tails. 

 

4. mag ik mijn eigen hond meebrengen naar de workshop?

Je eigen hond laat je best thuis zodat je je zelf volledig kan concentreren op het volgen van de workshop.  Voor elke workshop worden de nodige modellen voorzien door Sandra Helsocht/ Dogs and Tails. 

 

5. hoe verloopt de betaling?

Voorschotten te voldoen per bankoverschrijving, binnen de week na ontvangst van de bevestiging van deelname. 

Resterende bedragen ten laatste te storten 2 weken voor aanvang van de workshop.

 

6. worden voorschotten terugbetaald bij annulatie?

Voorschotten zijn onder geen enkel beding terugvorderbaar.  

 

 

7. Word het restbedrag van de workshop terugbetaald bij annulatie?

Bij annulatie zonder medische redenen wordt er ook geen restbedrag teruggestort. Bij voorlegging van een geldig doktersattest zal het restbedrag wel worden terugbetaald.

 

 

8. wat indien ik ziek word de dag voor aanvang van de workshop?

Bij voorlegging van een geldig doktersattest zal het restbedrag van de workshop worden terugbetaald.

 

 

9. MAg ik een vervangpersoon sturen in geval van ziekte?

Indien de gegevens van deze persoon op voorhand worden meegedeeld en voldoen aan de voorwaarden hierboven vermeld, ja. Het is dan wel aan jullie om de financiële afhandeling onderling te regelen. 

 

 

10. wat als ik fysiek of materiele schade oploop voor, tijdens of na de workshop.

Dogs and Tails/ Sandra Helsocht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, fysiek of materiëel, opgelopen voor - tijdens of na de workshop. 

 

 

Lid van SOFAM - Auteursvennootschap voor visuele kunsten

  • Instagram - Grey Circle

© Sandra Helsocht - Dogs and Tails Pet Photography 2020