top of page

FAQ

Frequently Asked Questions - Veelgestelde vragen

1. Wie kan WEL/NIET deelnemen aan een groepsworkshop/ prive workshop? 

Amateur fotografen, beginnend fotografen, gevorderd fotografen en fotografen in hoofd en bijberoep met als enige activiteit het aanbieden van fotosessies aan particulieren, zijn welkom voor deelname aan de workshops, met uitzondering van :

 

Personen die zelf fotografieworkshops en/of nabewerkingsworkshops/ video tutorials aanbieden in dezelfde specialisatie is het niet toegestaan om deel te nemen. Dogs and Tails/ Sandra Helsocht behoud het recht deze personen uit te sluiten van deelname.

Personen die als hobby, of reeds in bijberoep of volledig zelfstandig hoofdberoep fotografie uitoefenen, wonende in de directe omgeving van postcode 3271, worden uitgesloten van deelname. Finaal besluit over deelname of uitsluitsel van deelname berust bij Sandra Helsocht. 

2. zijn er voorwaarden verbonden bij deelname?

Ja, het is niet toegestaan om na het volgen van een opleiding bij Dogs and Tails/ Sandra Helsocht om zelf , onder welke vorm dan ook, fotografie/editing workshops / video tutorials aan te bieden aan derden. De workshops bevatten een overeenkomst die u bij inschrijving wordt toegestuurd. Bij deelname aan één van de workshops wordt deze overeenkomst als bindend beschouwd.

 

3. Mag ik deelnemen aan een wedstrijd met foto's gemaakt tijdens de workshop?

Ja, dat mag, onder voorwaarde dat dit eerst ter goedkeuring wordt voorgelegd aan Sandra Helsocht en dat wordt vermeld dat de foto gemaakt werd onder begeleiding van Dogs and Tails. 

 

3. Mag ik DE foto's gemaakt tijdens de workshoP GEBRUIKEN IN MIJN PORTFOLIO?

Ja, dat mag, onder voorwaarde dat wordt vermeld dat de foto gemaakt werd tijdens een workshop bij Dogs and Tails Pet Photography.

 

4. mag ik mijn eigen hond meebrengen naar de workshop?

Je eigen hond laat je best thuis zodat je je zelf volledig kan concentreren op het volgen van de workshop.  Voor elke workshop worden de nodige modellen voorzien door Sandra Helsocht/ Dogs and Tails. 

 

5. hoe verloopt de betaling?

Voorschotten te voldoen per bankoverschrijving, binnen de week na ontvangst van de bevestiging van deelname. 

Resterende bedragen ten laatste te storten 2 weken voor aanvang van de workshop.

 

6. worden voorschotten terugbetaald bij annulatie?

Voorschotten zijn onder geen enkel beding terugvorderbaar.  

 

 

7. Word het restbedrag van de workshop terugbetaald bij annulatie?

Bij annulatie zonder medische redenen wordt er ook geen restbedrag teruggestort. Bij voorlegging van een geldig doktersattest zal het restbedrag wel worden terugbetaald.

 

 

8. wat indien ik ziek word de dag voor aanvang van de workshop?

Bij voorlegging van een geldig doktersattest zal het restbedrag van de workshop worden terugbetaald.

 

 

9. MAg ik een vervangpersoon sturen in geval van ziekte?

Indien de gegevens van deze persoon op voorhand worden meegedeeld en voldoen aan de voorwaarden hierboven vermeld, ja. Het is dan wel aan jullie om de financiële afhandeling onderling te regelen. 

 

 

10. wat als ik fysiek of materiele schade oploop voor, tijdens of na de workshop.

Dogs and Tails/ Sandra Helsocht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, fysiek of materiëel, opgelopen voor - tijdens of na de workshop. 

 

 

bottom of page